Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD03

THƯ KÝ VĂN PHÒNG HĐQT

89 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 10 - 04 - 2019 30 - 04 - 2019
TD02

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 01 - 03 - 2019 30 - 04 - 2019
TD01

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019

89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 15 - 02 - 2019 30 - 03 - 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG