Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD03

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 21 - 10 - 2021 31 - 10 - 2021
TD02

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 27 - 05 - 2021 15 - 06 - 2021
TD01

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 14 - 05 - 2021 21 - 05 - 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG