Tuyển Dụng

bg
bg

Các vị trí tuyển dụng

Mã số Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TD10

QUẢN LÝ DỰ ÁN - PROJECT MANAGER

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 02 - 2023 10 - 03 - 2023
TD09

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 02 - 2023 10 - 03 - 2023
TD08

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ DỰ ÁN

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 02 - 2023 10 - 03 - 2023
TD07

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 08 - 02 - 2022 28 - 02 - 2022
TD06

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D MARKETING - DESIGN GRAPHIC

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 11 - 2021 09 - 11 - 2021
TD05

KỸ SƯ QS

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 11 - 2021 30 - 11 - 2021
TD04

CHUYÊN VIÊN MARKETING

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 09 - 11 - 2021 30 - 11 - 2021
TD03

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. 25 - 10 - 2021 05 - 11 - 2021
TD02

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tòa nhà Tulip, số 15 Hoàng Quốc Viêt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 21 - 10 - 2021 31 - 10 - 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG